Gerekli Belgeler

KİRACI İÇİN GEREKLİ BELGELER

TİCARET ŞİRKETİ

 • Kuruluş ve değişikliklere ilişkin 'Ticaret Sicil Gazeteleri'
 • Vergi dairesinden onaylı son üç yıla ait 'Bilanço' ve 'Gelir Tabloları'
 • Son döneme ait ayrıntılı 'Mizan'
 • Son döneme ait 'Vergi Levhası' fotokopisi
 • Alternatif Fİnansal Kiralama A.Ş. adına düzenlenmiş 'Proforma Fatura'
 • Firma ve firma ortakları adına kayıtlı olan gayrımenkullerin 'Tapu Senetlerinin' ve araçların 'Ruhsat' fotokopileri
 • Güncel 'İmza Sirküleri'
 • Ticaret Sicil Memurluğundan alınma ve finansal kiralama sözleşmesinin imzalanacağı tarihten en fazla üç ay eski tarihli 'Yetki Belgesi' aslı
 • Yetkili sıfatıyla sözleşmeyi imzalayacak kişilerin 'Nüfus Cüzdanı' fotokopileri    
 • 'Faaliyet Belgesi'

ŞAHIS ŞİRKETİ

 • Vergi dairesinden onaylı son üç yıla ait 'Bilanço' ve 'Gelir Tabloları'
 • Son döneme ait ayrıntılı 'Mizan'
 • Son döneme ait 'Vergi Levhası' fotokopisi
 • Alternatif Fİnansal Kiralama A.Ş. adına düzenlenmiş 'Proforma Fatura'
 • Adınıza kayıtlı olan gayrımenkullerin 'Tapu Senetlerinin' ve araçların 'Ruhsat' fotokopileri
 • 'İmza Beyannamesi' aslı
 • 'Nüfus Cüzdanı' fotokopisi
 • İki yıldan yeni 'İkametgah Senedi' fotokopisi

KEFİLLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

TİCARET ŞİRKETİ

 • Kuruluş ve değişikliklere ilişkin 'Ticaret Sicil Gazeteleri'
 • Vergi dairesinden onaylı son üç yıla ait 'Bilanço' ve 'Gelir Tabloları'
 • Son döneme ait ayrıntılı 'Mizan'
 • Son döneme ait 'Vergi Levhası' fotokopisi
 • Güncel 'İmza Sirküleri'
 • Ticaret Sicil Memurluğundan alınma ve finansal kiralama sözleşmesinin imzalanacağı tarihten en fazla üç ay eski tarihli 'Yetki Belgesi' aslı
 • Yetkili sıfatıyla sözleşmeyi imzalayacak kişilerin 'Nüfus Cüzdanı' fotokopileri      
 • 'Faaliyet Belgesi'

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS)

 • 'İmza Beyannamesi' aslı
 • 'Nüfus Cüzdanı' fotokopisi
 • İki yıldan yeni 'İkametgah Senedi' fotokopisi